Nejprodávanější produkty

Pelety

Pelety představují jedno z nejperspektivnějších paliv pro domácnosti. Jsou ryze ekologickým topivem, převážně se vyrábějí z odpadních zbytků po dřevní výrobě, stlačením dřevního prachu, drtě či pilin.

Pelety se lisují do tvaru válečků o různých velikostech, v průměru od 6 do 25 mm a délce až do 50 mm. Díky této technologii obsahují minimální podíl vody a popele, hoří proto velmi dlouho. Zároveň během spalování nevzniká téměř žádný kouř. Malé množství popele, který zůstane, se dá navíc výborně využít jako přírodní hnojivo.

Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší výhřevností a větším podílem popele. Mechanicky lisované pelety neobsahují žádná chemická pojiva nebo jiné přídavné směsi a během jejich spalování téměř nedochází k uvolňování škodlivin.

Co jsou dřevěné pelety?

 • ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní biomasy
 • dodávají se v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu
 • spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety

 

 

Hlavní výhody pelet 

 • jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí
 • při vytápění se dosahuje podobného komfortu – bez­obslužnosti – jako při použití elektrokotle nebo plynového kotle
 • jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje
 • umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv jako plyn nebo uhlí
 • podporují zdravé životní prostředí

 pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot

 • neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky
 • mohou se vyrábět i z rostlinných zbytků, ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků
 • jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo
 • pelet mají výhřevnost okolo 18 MJ/kg a předčí i některé druhy uhlí

Pelety jsou vyráběny z dřevních zbytků či surovin silným stla­čením, které se nazývá peletování. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi.